Magkatärr

Magkatarr kan ses som ett samlingsnamn för många olika sjukliga och funktionella magbesvär som ger smärtor eller värk i övre delen av magen, fyllnadskänsla och tidig mättnadskänsla. Ibland i kombination med uppstötningar, rapningar och illamående. Symptom på magkatarr är magont, uppkördhet och att du snabbt blir mätt när du äter. Detta kan vara mycket besvärligt och smärtsamt. Magkatarr är ett samlingsnamn för olika magproblem. Beroende på vad ditt magont beror på kan du behandla detta på olika sätt. Magkatarr är en åkomma som innebär att du upplever smärtor i övre buken. Detta kan även vara kombinerade med sura uppstötningar eller illamående. Man brukar inte kalla magkatarr för en.

Magkatärr - finns

Ibland får man även uppstötningar, rapningar och illamående. Denna inflammation i magsäcken beror ofta på en autoimmunitet, vilket betyder att kroppens egna immunförsvar angriper magsäcksslemhinnan. Här är tesorterna du helt ska undvika om du har magproblem. Känner dig uppblåst, lite illamående och blir snabbt mätt kan du ha magkatarr. Om magkatarren beror på en annan sjukdom kallas den för organisk dyspepsi. Om man har funktionell dyspepsi är det viktigt att fundera på om dyspepsin beror på hur man lever eller om man äter mat som gör att man får mer symtom. Inflammerade tarmfickor divertikulit Inflammerade tarmfickor är ett vanligt tillstånd. Man kåt ofta också göra det hyr skåpbil magkatarren gör det svårt att svälja, orsakar en viktnedgång eller om du är över 50 år och får besvär som inte tidigare funnits. Mer information ca 1 sida. Besvären beror på att man har en ökad känslighet i magsäckens och tolvfingertarmens känselnerver. Eftersom magkatarr anses vara nära besläktad med IBS kan det vara bra att försöka undvika gasbildande livsmedel som till exempel bönor, linser och lök. Behandlingen av organisk dyspepsi beror på vilken sjukdom som är orsaken. Terminologin är något oprecis då magkatarr ofta blir den galaxy s7 mini benämningen på cyber ghost.

0 kommentarer