Etableringen

etableringen

Statskontoret får regeringens uppdrag att utvärdera Arbetsförmedlingens nya regler för nyanländas etablering redan innan de genomförts. Frågan är om de nya reglerna verkligen gör arbetet mer effektivt. Nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Från den 1 januari ska regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken och regelverket för nyanlända inom etableringsuppdraget ska bli mer likt det som gäller för övriga. Med etableringsreformen blev Arbetsförmedlingen en slags rikstäckande bostadsförmedling för nyanlända. Men bristen på bostäder i kommunerna är akut. Nu riskerar hela systemet att haverera, och internt kallas etableringen nu för ett ”självmordsuppdrag”. etableringen Tidiga insatser etableringen asylsökande 23 november Kronofogden sålde falsk Rolexklocka på auktion. Med denna och väder strömstad reformer regeringen genomfört står Sverige betydligt bättre rustat för friskvårdskompaniet ta emot nyanlända än vad vi gjorde höstensäger Maria Ferm, talesperson i migration och lika rätt för Miljöpartiet. Ditt urval Hittar du inte vad du söker? Chefer på kulturmyndigheter friade. Korruption Nyhet I normalt radavstånd med en träff mellan branschorganisationer och Arbetsförmedlingen bjöd arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv förmedlarna på mousserande vin.

0 kommentarer